Vi er et selvejende dagtilbud i Viborg Kommune med 30 vuggestuebørn og 57 børnehavebørn.

I vuggestuen har 3 vuggestuegrupper og i børnehaven arbejder vi med 2  basisgrupper for de 3-4 årige og det sidste år inden skolestart samler vi de ældste i en "skolegruppe".

Det er vores ønske, at skabe nogle rammer, hvor børn, forældre og personale oplever en varm og åben atmosfære, som kan danne baggrund for en hverdag præget af tryghed, nærvær, leg, læring og glæde.

 

Smitsomme sygdomme

Læs Viborg Kommunes vejlednig om smitsomme sygdomme her

Kontakt os

Børnehusleder : Hanne Elgaard Mygind

Adresse : N.F.S. Grundtvigsvej 53, 8800 Viborg

Mail : haem@viborg.dk

Kontor tlf : 87871400

Børnehavens mobil : 51507006

Vuggestuens mobil: 51507017