Børnehuset Tommeliden
 

Om Børnehuset Tommeliden

Børnehuset Tommeliden er en selvejende daginstitution, normeret til 57 børnehavebørn og 36 vuggestuebørn. Vi er beliggende i den nordlige bydel i Viborg, tæt op ad Digterparken.

Børnehuset er en af Viborgs ældste institutioner, oprindelig startet som vuggestue i det gamle Børneasyl i Sct. Mogensgade, i 1949. Vuggestuen flyttede til den nuværende placering i 1969. I 1994 blev institutionen omdannet til en integreret institution med både børnehave og vuggestue. Med forskellige om og tilbygninger består Børnehuset Tommeliden idag af et hus, der i hver sin ende rummer hhv vuggestuen og børnehaven. 

Vores legeplads grænser op til Digterparken og er forholdsvis nyanlagt. Vi er tæt på Nordre Skole.

Det er vores ønske, at skabe nogle rammer, hvor børn, forældre og personale oplever en varm og åben atmosfære, som kan danne baggrund for en hverdag præget af tryghed, nærvær, læring og glæde.